Pošli úsměv osamělým a podpoř seniory
Do 30.9.2020 bylo projektem Pošli úsměv osamělým podpořeno 337 seniorů a byly jim předány finanční příspěvky na kadeřnické služby nebo poskytnut příspěvek na kulturní služby, včetně pohoštění, ve výši 46 300,- Kč.  Za což vedení projektu děkuje podporovateli Tvořivý život Nadačnímu fondu a individuálním dárcům za zaslané úsměvy a za finanční příspěvky.

Aktuální informace

Cena Senior roku 2020


Projekt Pošli úsměv osamělým získal diplom od nadace Charta 77, za nominaci v soutěži o Cenu Seniora roku 2020. Cílem této ceny je podpora seniorů a poukázat na to, že jsou velmi významnou součástí společnosti. 

Vyhlášení nejlepšího receptu

Dne 12.12.2020 bude zveřejněn výherce soutěže o nejlepší recept mezi domovy seniorů.  Výherce (výherci) budou neprodleně odměněni Vánočními balíčky.

Z důvodu COVID-19 a nemožnosti osobních návštěv seniorských domů, v současné době, budeme v rámci projektu Pošli úsměv osamělým podporovat nová seniorská zařízení od 01.01.2021

Seniorům z Domu s pečovatelskou službou Vedryně  bylo zasláno celkem 370 úsměvů v měsíci září. Děkujeme!!!

Dne 30.9.2020 byl virtuálně zaslán šek Domu s pečovatelskou službou Vendryně v hodnotě 10 200 Kč. vybrané prostředky v dohodě s obcí budou použity na kulturní zážitek pro seniory tohoto domu před Vánocemi.

Seniorům z Domova pro seniory Chodov bylo zasláno celkem 497 úsměvů v měsíci srpnu. Děkujeme!!!

Dne 31. 8. 2020 předaly zástupkyně projektu Pošli úsměv osamělým JUDr. Jarmila Škvrnová a Bc. Lenka Bukovanská ředitelce Domova pro seniory Chodov paní Mgr. Bc. Iloně Veselé dárkový šek ve výši 16 100,- Kč pro seniory tohoto Domova na zajištění kulturního zážitku s pohoštěním před vánocemi v tomto roce.
Domovu pro seniory Chodov bylo zasláno v měsíci srpnu 497 úsměvů. Ze zaslaných úsměvů v projektu budou na tvářích seniorů před vánocemi nové úsměvy z kulturního zážitku.
Domov pro seniory Chodov svým receptem - jihočeskou cmundou, kterou upekly seniory tohoto domova soutěží o nejlepší recept mezi seniory, která bude vyhodnocena rovněž před vánocemi.

Seniorům z Domova pro seniory Pyšely bylo zasláno celkem 526 úsměvů v měsíci červnu. Děkujeme!!!