Domovy seniorů - blog

Dne 31. 8. 2020 předaly zástupkyně projektu Pošli úsměv osamělým JUDr. Jarmila Škvrnová a Bc. Lenka Bukovanská ředitelce Domova pro seniory Chodov paní Mgr. Bc. Iloně Veselé dárkový šek ve výši 16 100,- Kč pro seniory tohoto Domova na zajištění kulturního zážitku s pohoštěním před vánocemi v tomto roce.

Právě dnes jsme předaly šek na 20.000,- Kč a také vitamíny pro seniory. Jsem moc ráda, že sympatizanti, dárci úsměvů a také přispěvatelé vidí za svým počinem zase usměvavé seniory. Dar bude využit na kadeřnické, pedikérské služby ve prospěch seniorů a také na kulturní zážitek pro Domov. To znamená, že je to cílený dar jen ve prospěch seniorů....

Velmi pozitivní bylo setkání s paní ředitelkou Mgr. Ilonou Benešovou z Domova seniorů v Pyšelích. S láskou hovořila o svých 55 seniorech a 37 zaměstnancích. Zámek s krásnou udržovanou zahradou, kde je Domov seniorů umístěn, je domovem pro jejich žití". Ale tak trochu Zlatá klec".