Předání šeku ve výši 16.100 Kč pro Domov pro seniory Chodov

31.08.2020

Dne 31. 8. 2020 předaly zástupkyně projektu Pošli úsměv osamělým JUDr. Jarmila Škvrnová a Bc. Lenka Bukovanská ředitelce Domova pro seniory Chodov paní Mgr. Bc. Iloně Veselé dárkový šek ve výši 16 100,- Kč pro seniory tohoto Domova na zajištění kulturního zážitku s pohoštěním před vánocemi v tomto roce.

Domovu pro seniory Chodov bylo zasláno v měsíci srpnu 497 úsměvů. Ze zaslaných úsměvů v projektu budou na tvářích seniorů před vánocemi nové úsměvy z kulturního zážitku.