O projektu

Finalista soutěže 

#NAKOPNIPRAHU.CZ

O projektu 

V letošním roce nás zasáhla pandemie coronavirem, dotkla se mnoha tisíců lidí, ale zejména do nucené izolace se dostali senioři a osoby se zdravotním postižením.

Je na nás, abychom zaktivizovali všechny, kdo by chtěli pomoci zahájit komunikaci jako dlouhou cestu k řešení osamělosti, abychom stimulovali diskuzi o úloze, kterou mohou sehrát.

Víme, že naše úsilí pomůže lidem mluvit o svých vlastních pocitech osamělosti a přemýšlet o lidech, kteří jsou osamělí v jejich životě, a co mohou udělat pro zlepšení. A hodláme stimulovat novou diskusi o úloze, kterou mohou hrát vládní, obchodní a komunitní skupiny.
Jak se mění naše společnost, existují nová rizika pro naše vztahy a další, které by nás mohly oddělit - více tlaků doma a v práci a ve škole, méně času se setkávat a poznávat, více možností rychle soudit a větší úsilí zdůraznit rozdíl nad jednotou. Ale existují také nové výzvy a příležitosti.

Proč jsme zvolili v projektu terapii úsměvů? Tisíce let se lidé snaží pochopit význam života, chtějí poznat příčiny lidského trápení a najít způsob, jak se jej zbavit. Terapie úsměvu učí člověka hledat úsměvy v celém světě, kdekoliv, v každé situaci. Tato terapie pomáhá nastolit úsměv v nitru bytosti a vnímat tak cennost života. Terapie úsměvu je způsob překonávání stresu, získávání psychoemocionální harmonie, zlepšení zdraví, zvýšení sebedůvěry a práceschopnosti.

V tomto projektu jsme se rozhodli v roce 2020 posílat úsměvy do Domovů seniorů, a to jak seniorům, tak pečujícím.

Business Lifestyle napsal o našem projektu článek

Náš tým

Jarmila Škvrnová

Marie Janečková

Alexandra Uherková

Eva Stránská

Lenka Bukovanská

Jan Michálek

a Tony

Každý Váš úsměv pomůže podporou aktivit v Domovech seniorů zkvalitnit život.


Za to Vám tým projektu Pošli úsměv osamělým moc děkuje.